تجربه ,تحلیل ,فرامی خواند

 وقتی داری تجربه می کنی،نباید تحلیل کنی! نباید تجربه را با تحلیل تجربه کرد! تحلیل، تجربه را می پوشاند. چیزهایی را فرامی خواند که نابه جاست.به هدر می دهد.(طرحواره های پیشین را فرامی خواند و accomodation اتفاق نمی افتد به زبان پیاژه احتمالا).

اما بادِ تجربه، به کجا می برد آدمی را؟ نتیجه تجربه نیست که به آدم جهت می دهد، بلکه تجربه ی تجربه ست که جهتی می دهد و اگر تحلیل شود، بی جهت می شود. فعلا همین.

منبع اصلی مطلب : خودِ گردانِ خودْگردان
برچسب ها : تجربه ,تحلیل ,فرامی خواند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مسئله مواجهه با تجربه(2)